Overskrift Skrevet
Udlejer kan forlange lejers istandsættelse gjort om hvis den er utilstrækkelig februar 2018
Brev fremkommet til lejer når det er forsøgt afleveret februar 2018
Lejer ophæves som følge af fremleje via AirBNB januar 2018
Ophævelse af lejer, der har frameldt sig el-forsyning januar 2018
Adgang til ophævelse som følge af ulovlig fremleje januar 2018
Ophævelse af lejer berettiget pga for mange tilmeldte på adressen januar 2018
Nye satser og nyt påkrav 2018 januar 2018
Berettiget ophævelse ved fremlejeforhold oktober 2017
Udlejer kan opkræve vandafledning uden aconto og regnskab september 2017
Udlejer må godt opkræve istandsættelse uden at lade istandsættelse udføre september 2017
Lejer kan ophæves ved overtrædelse af husorden - sørg for at have en! august 2017
Lejer kunne ophæves pga manglende betaling af vandafledningsafgift august 2017
Varmeregnskab udlejning juni 2017
Forfaldsdage 2017 juni 2017
SAPU.dk i DR Penge juni 2017
Varde Kommune nægter at anerkende deres eget lejeforhold juni 2017
Udlejers adgang til det lejede ved fremvisning til køber maj 2017
Normal drift igen april 2017
Tekniske problemer med emails april 2017
Dom vedr. ophævelse af lejemål som følge af bl.a. manglende rengøring april 2017
Udlejers opsigelse marts 2017
Lejer skal betale forbrug uanset forkert eller ugyldigt forbrugsregnskab fra udlejer marts 2017
Udlejning via AirBNB marts 2017
Lejer må ikke nægte adgang februar 2017
Beløbsgrænser og satser 2017 januar 2017
Husk at hente nyt påkrav! januar 2017
Ny dom vedr. tidsbegrænsning september 2016
SAPU Ferie uge 34 august 2016
Hotline er ferielukket i uge 30 juli 2016
Ny Landsrets dom vedr. lejers pligt til udbedring af skimmelsvamp juni 2016
Husk dette når du opkræver forbrug hos lejer! maj 2016
Hvornår har du sidst varslet lejeforhøjelse? maj 2016
Nye regler gør det nemmere at udleje boligen i ferien maj 2016
Ny højesteretsdom vedr. gennemgribende forbedret lejemål april 2016
Udlejning til kommuner bør overvejes december 2015
Den nye lov træder i kraft pr. d.01. juli 2015. marts 2015
Private udlejere i SKAT's søgelys i 2015 februar 2015
Lejere bruger skimmelsvamp som våben mod udlejere februar 2015
Kan jeg forlænge min udlejning til min lejer? januar 2015
Ny Lejelov januar 2015
Udlej IKKE til kommuner november 2014
Ny Guide vedr. lejers fraflytning oktober 2014
Nyt Hotline nr. oktober 2014
Lad SAPU.dk klare korrespondance til lejer, llo eller huslejenævn marts 2014
Skal vi udleje din bolig? juli 2013
Bestil møde med SAPU april 2013
Nyt seminar Udlejning og Skat - tilmeld dig nu februar 2013
Ny guide vedr. påkravsskrivelser december 2012
SAPU.dk søger case fra Fyn december 2012
Udkast til Husorden december 2012
Ny sektion - Økonomi november 2012
Forhåndsgodkendelse af husleje i 2013 november 2012
Ny Guide november 2012
Advarsel mod boligbasen.dk november 2012
Ny hjemmeside november 2012

Kundeservice